Kiddo'z logo
menu inloggen
Onze speelhoeken voldoen aan de eisen van de GGD.

inspectierapport GGD

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang. GGD Zeeland controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Zeeland, zo ook voor Kiddo'z. Jaarlijks worden er (onverwachte) inspecties uitgevoerd door de GGD.

Een bso wordt gecontroleerd op de volgende onderwerpen:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • deskundigheid van personeel;
  • veiligheid en gezondheid;
  • accommodatie en inrichting;
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • pedagogisch beleid en praktijk;
  • het omgaan met klachten.